Хората, живеещи в крайна бедност, е намалял с над 100 милиона