Запомнете добре тази таблица, защото тя показва от колко сън се нуждаете, за да сте здрави и да живеете дълго