В България има над 6 хил. сертифицирани биопроизводители и преработватели