НАТО: България е ценен съюзник с важен принос за сигурността