Помагат на 18 насилници да спрат с агресията в семейството