Русия е увеличила експорта на петрол за чужбина с 6,1%