ЧЕЗ съобщава за планираните прекъсвания на електрозахранването в София град за периода 26 септември - 2 октомври 2016 г.