За забраната за забулване: Подадохме се на популистка глупост, законът е нелогичен