Мениджърите на активи Henderson и Janus обявиха сливането си