Битката при Алезия - краят на галското въстание срещу римската окупация