Първа изложба на Белчо Хаджиев в Балабановата къща