5 чешми с отклонения по микробиологични показатели и високо съдържание на нитрати