Хърсев: Банковата консолидация в България е отзвук на световните процеси