Около 3000 панелени блока в страната са в процес на саниране