Мама дълго страдаше от висок холестерол, докато свекърва ми не й даде тази арабска рецепта. Сега са си първи дружки!