Бюджетният излишък в края на септември е близо 3,4 млрд. лв.