Още за паметниците на социализма – памет и реваншизъм