В Нобеловата седмица колумбийският мир е фаворит за наградата