Кадиров: Няма закон, направо избивайте наркоманите