Срещу банките, просто така – управление на слуховете