Реколтата от грозде в Пловдивско е с високо качество