Археологически находки опровергават популярна теория за заселването на Америка