Каквато защитата на отбора, такава и охраната на стадиона