Русия и Финландия подписаха протокол за практическите мерки към споразумението за оповестяване при ядрени аварии и обмен на информация