Проектът за АЕЦ “Пакш-2” получи екологична лицензия