Сергей Цочев: Младите колеги трябва да се учат всеки ден