МОСВ дава възможност за подаване на електронни заявления за ОВОС и Екологична оценка