Люпко: Не търсим красотата и ефекта, а трите точки във всеки мач