Aвтомобилите с услугата HERE ще споделят данни за трафика в реално време