БДЦ ще се яви на изборите в по-широко дясно обединение