Ако не се вземат мерки, русенци няма да има къде да се пързалят на зима