Сегментът от Млечния път, в който се намираме, се оказва 4 пъти по-голям, отколкото се смяташе