Печалбата на банките мина 1 млрд. лв. в към края на август