Читател на Novini.bg ни благодари за намирането на изчезнала жена