Под 24% от унгарците гласуваха на референдума до средата на изборния ден