"Тоалетен придружител" на арт изложението "Фрийз Лондон"