Голдшмит: Европа е изправена пред опасността от разрушаване