229 проверки по спазване на забраната за тютюнопушене са извършени в Пловдив