В. Мичева: Предвижда се изграждането на 10 центъра за възпитателен надзор на мястото на възпитателните интернати