Цецке, ковчег разплут, много си права, обикновеният българин е беден