"Такава съм, защото съм жена – променлива, влудяващо различна...", Мария Вергова