Щастливият Рикиардо: Изтощен съм, но заслужих победата