Съветът за гражданско развитие ще създаде сериозни проблеми пред НПО-та