България ще се присъедини към Трансевразийската информационна супермагистрала