Ръст от 2 процента на добива на петрол отчита Русия