45 спасени от грабеж ценни книги в изложба в Националната библиотека