Над 65% от българите умират от сърдечно-съдови заболявания