Милнър: Трябваше да играем по-добре и мисля, че всички го знаеха