4 знаменитости с родители, които са творили история