17 социално слаби от село Васил Друмев ще получават топъл обяд